jukia

Jukai ceremonie

De Jukai ceremonie is voor leerlingen van John die officieel (zen)boeddhist willen worden. Tijdens de Jukai ceremonie spreekt de leerling de intentie uit zich aan de voorschriften te willen houden en krijgt hij of zij een boeddhistische naam. Jukai vindt plaats op verzoek van de leerling.

Wanneer

Na verloop van tijd kan de realisatie ontstaan dat er ook “iets” anders door mij heen werkt dan het “ik”. Indien gewenst kan deze ontdekking door de Jukai ceremonie worden bekrachtigd. Het mag wel maar het hoeft niet, het is een individuele keuze waar je verder niks aan kunt ontlenen.

Voorbereiding

 • Je hebt de wens om de Zen Boeddhistische voorschriften te ontvangen
 • Je bereid je voor door deze voorschriften te bestuderen (samen met John)
 • Je maakt zelf de zwarte rakusu en de enveloppe voor de rakusu
 • Je maakt een kechimyaku. Dit is een document met de namen van de voorouders tot aan de historische Boeddha, volgens de officiele traditie. Op dit document vult John aan het eind jouw naam in, als nieuwe schakel, die de leer van de Boeddha levend wil houden

Ceremonie

 • Tijdens de ceremonie spreek je de intentie uit om de voorschriften als beoefening te willen zien en te onderzoeken in het dagelijkse bestaan
 • Je krijgt een boeddhistische naam van John
 • Vanaf dat moment draagt je tijdens de meditaties deze zelfgemaakte rakusu.

Dana: het is gebruikelijk dat de ontvang(st)er een vrijwillige bijdrage doet aan het levensonderhoud van de leraar. (Suggestie: Euro150)

Wil je meer weten, neem dan contact op met John

Jukai ceremonie in detail

 1. Het aanroepen van de drie juwelen (Busho Sanbo)
 2. Recitatie van het vers van berouw (Sangemon)
 3. Zuivering (Shasui)
 4. Recitatie van de drie juwelen
 5. Recitatie van de drie zuivere voorschriften
 6. Recitatie van de tien grote voorschriften
 7. Het ontvangen van de attributen Rakusu, Kethimyaku, Dharmanaam
 8. Recitatie van het vers van de kesa
 9. Korte toespraak (van Kaishi)
 10. Recitatie van het vers bij het geven en ontvangen van de voorschriften
 11. Dankbetuiging aan alle aanwezigen (juhai)
 12. Recitatie van de vier Bodhisattva Geloften (Seiganmon)
 13. Einde van de ceremonie