Richtlijn ethisch gedrag in Ming Zen Centrum

Ming Zen Centrum is een ’city sangha’ met als doel om iedereen de faciliteiten en gelegenheid te bieden om serieus Zen te beoefenen onder leiding van gekwalificeerde en ervaren leraren.

Daarbij is het van belang dat er een sfeer is van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen. Als leraren van Ming Zen Centrum voelen we ons gebonden aan de bodhisattvavoorschriften en mag je gedrag verwachten dat hierdoor is geïnspireerd.

Precieze richtlijnen voor dit gedrag zijn niet zo makkelijk te geven. En dat willen we hier ook niet doen. Het gaat eerder om een klimaat waarin wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag, zodat iedereen die bij Ming Zen Centrum betrokken is zich veilig en op zijn/haar gemak kan voelen. Dat vraagt om een zorgvuldige en respectvolle omgang met elkaar én met gemaakte afspraken binnen de sangha en de zendo.

Mocht er sprake zijn van gedrag dat grenzen overschrijdt of ongewenst is, dan is de leraar het eerste aanspreekpunt. Als ongewenst gedrag beschouwen wij bijvoorbeeld: verbaal geweld, pesten en seksuele intimidatie.

De onafhankelijke vertrouwenspersoon
Er kunnen zich situaties voordoen waarin de leraar zelf betrokken is of andere omstandigheden waardoor het ongewenste gedrag moeilijk met de leraar zelf besproken kan worden. In deze situaties is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.

De rol van vertrouwenspersoon is vooral die van iemand met een luisterend oor, en die zorgvuldig omgaat met de informatie. Het is aan de vraagsteller wat er daarna gebeurt. De vertrouwenspersoon kan advies geven en iemand desgewenst begeleiden in de stappen die hij of zij verder wil zetten. Zo is het mogelijk dat de vraagsteller zich alsnog tot de leraar richt, of dat er mediation plaatsvind.

Monique Rietveld
De onafhankelijke vertrouwenspersoon bij Ming Zen Centrum is Monique Rietveld. Monique is Boeddhistisch geestelijk verzorger en psycholoog en heeft jarenlange ervaring met zen, de sfeer en de gang van zaken in en rond de zendo. Monique zal een onafhankelijke rol vervullen binnen Ming Zen Centrum en strikt vertrouwelijk omgaan met hetgeen aan haar wordt voorgelegd.

Haar contactgegevens zijn:
Monique Rietveld
moniquerietveld68@gmail.com

Mocht Monique je niet verder kunnen helpen dan kun je daarna terecht bij de vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie