Auteursarchief: Admin

Vers van berouw

Vers van berouw
Al het kwade Karma, van oudsher door mij begaan,
Vanwege zijn beginloze begeerte, haat en onwetendheid,
Geboren uit mijn lichaam, mond en gedachten,
Nu toon ik voor dit alles mijn berouw.

Leven vanuit eenheid

Hieronder tref je een video en de gedeelte uit het beroemde gedicht van Zenmeester Sosan “Vertrouwen in de Geest”.

De weg is volmaakt als
onmetelijke ruimte,
waarbinnen niets ontbreekt en
niets overbodig is.

Werkelijk, omdat wij steeds
weer het een aanvaarden en het ander
afwijzen, zien wij de ware aard
van de dingen niet.

Leef noch verstrikt in uiterlijke zaken,
noch met een innerlijk gevoel van leegte.

Wees gelijkmoedig binnen de eenheid
van alle dingen, en zulke onjuiste denkbeelden
verdwijnen vanzelf.

Als je probeert activiteit tot rust
te brengen om tot passiviteit te komen,
zal juist je poging daartoe je
met activiteit vervullen.

Zolang je of tot het een of tot het ander overhelt,
zul je nooit eenheid kennen.

introductie cursus zenmeditatie

Nieuwe introductie cursus Zenmeditatie

In Zen meditatie zijn je fysieke houding en adem een anker- en rustpunt. Daarmee ontstaat er ruimte om je een open en heldere blik te gunnen op je leven zoals het komt en gaat.

Gedachten, gevoelens en stemmingen, óók de lastige, laat je de revue passeren. Je merkt ze op, zonder oordeel, vanuit een open en vriendelijke houding. Door ze alleen maar te zien en er niet direct iets mee te doen, kunnen al die gewaarwordingen tot rust komen.
En daarin ontstaan – als vanzélf bijna – inzicht, begrip en helderheid en een intuïtief weten over wat je te doen staat of juist niét.

Hierin ligt een sleutel van onschatbare waarde voor ons leven.

Kom naar de gratis open lessen zodat je voor jezelf kunt onderzoeken of het mogelijk iets is voor jou.

Van harte welkom!

Meld je nu aan voor de introductie cursus zenmeditatie

‘Vrouwen die muren afbreken’

Veronique (zen beoefenaar) is betrokken bij een groep van Utrechtse vrouwen die begin september 2022 – in het jaar dat Utrecht 900 jaar stadsrechten viert – het boek ‘Vrouwen die muren afbreken’ gaan uitbrengen.
Een inspirerend boek met 22 opbouwende verhalen.

Ga naar de website voor meer informatie

Zen is nergens goed voor

Shōhaku Okumura is ingewijd door Kōshō Uchiyama in Antaji. In deze video legt hij uit wat de betekenis is van: “Zen is nergens goed voor.” Zazen (zen meditatie) is mediteren zonder er ook maar iets van te verwachten of van te willen verkrijgen. Want het zijn juist deze verwachtingen en verlangens die in de weg staan om je leven te leven precies zoals het nu is.

Hoe doe je dat? Kom naar de filmavond op 3 juni en ervaar het met de film Zen For Nothing”

Antaiji zenklooster in Japan

Zen als natuurlijke uitdrukking van je leven.
Antaiji is een tempel gewijd aan zen beoefening als een natuurlijke uitdrukking van het leven. Zazen (zen meditatie) en werk worden niet alleen beoefend als een onderdeel van het leven, maar alle 24 uur van je dagelijkse leven zelf moeten de manifestatie van Zen zijn.

Zen is nergens goed voor
Antaiji heeft geen speciale praktijken, meditatietechnieken, spirituele inzichten of begeleiding te bieden.

Niemand kan jouw leven leven
Dit is een plek waar je je eigen leven kunt creëren als bodhisattva-beoefening. Hoewel er van je wordt verwacht dat je hier langdurig (drie jaar of langer) blijft en in harmonie leeft met de andere beoefenaars in het klooster, ligt de verantwoordelijkheid voor je beoefening nog steeds uitsluitend bij jezelf. Er is niemand om je leven voor je te leven.

Overgave
Het belangrijkste is om de zen beoefening niet voor je eigen doeleinden te gebruiken. Het vraagt van je om je eigen ideeën op te geven en jezelf volledig in de praktijk van de weg te storten.

Hier, nu, dit
Wanneer je iets anders van het leven in Antaji verwacht dan precies het leven zoals het op dit moment is, zul je steeds weer teleurgesteld zijn. Houd jezelf en anderen niet voor de gek.

Kijk hier voor aankomende inspirerende films

Lees verder

Enmei Jukku Kannon Gyo in het nederlands

Enmei Jukku Kannon Gyo vertaling

Kanzeon Sutra

Kanzeon! Eer aan de Boeddha
Een met de Boeddha in oorzaak
Een met de Boeddha in gevolg
Een met de Boeddha, Dharma en Sangha
Eeuwig, vreugdevol, vrij en zuiver
’s Morgens eerste gedachte: Kanzeon
’s Avonds laatste gedachte: Kanzeon
Gedachte na gedachte ontstaat in de Geest
Gedachte na gedachte niets anders dan Geest

Lees verder