Categoriearchief: Videos

Twee waarheden

Twee waarheden – In zen kennen we twee waarheden. Ze zijn tegelijkertijd wederzijds gebonden en volkomen zelfstandig. Bekijk of beluister onderstaande video.


Twee waarheden – enkele (delen van) bekende teksten

“De geheime bron is klaar en doorschijnend,
zijn vertakkingen zijn duister en stromen overal.
Aan het relatieve gehecht zijn is illusie,
het zien van het absolute is nog geen verlichting.
Al het subjectieve en al het objectieve
zijn tegelijkertijd wederzijds gebonden
en volkomen zelfstandig.”

Bron: Sandokai (“De identiteit van veelheid en eenheid”) – Shítóu Xīqiān (in het Japans Sekito Kisen), 700–790

De Sandōkai is een tekst van de 8e Chinese zen patriarch Shitou Xiqian. De tekst inspireert al meer dan duizend jaar zen beoefenaars omdat het blijk geeft van een diep inzicht in ons bestaan.

Lees verder

Gewaarzijn en identiteit

“Ik kan niet claimen dat de ‘sound of silence’ een soort van persoonlijke creatie van mij is, …. Dat zou zoiets zijn als het claimen van de lucht, de ruimte: “Alle ruimte in de wereld behoort mij toe,” dat zou belachelijk zijn. Je kunt daar geen persoonlijkheid omheen creëren, je kunt slechts zijn – in de betekenis van het rustpunt zijn, rustend, je openstellen naar en toegeven aan de persoonlijkheid, het lichaam, de emotionele gewoontes die ontstaan en de gedachten die we hebben. Zodra we er ons mee identificeren, komen er negatieve gedachten en zitten we klem.”

Sumedho

Lees verder

Hoop


Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan..


Bewuste ademhaling en de geest

Shunryu Suzuki over bewuste ademhaling en zazen

“Als we zazen beoefenen, bestaat er alleen de beweging van de ademhaling, we zijn ons bewust van deze beweging”

Shunryu Suzuki over bewuste ademhaling en universele natuur

“Maar bewust zijn van de beweging betekend niet je bewust zijn van je kleine ik, maar eerder van je universele natuur, of Boeddha natuur”

Lees verder
mediteren zen

Plaatjes van de os

Plaatjes van de os – In de Zen traditie wordt een ontwikkelingsweg beschreven in de vorm van de plaatjes van de os:  het verhaal van het geestelijke pad aan de hand van 10 pentekeningen.  De meest bekende versie is de van de 12e -eeuwse zenmeester Guoan Shiyuan.

1. Het zoeken naar de os

Er zijn vragen of wellicht is er een gevoel van gemis. Met als gevolg dat we op zoek gaan.

plaatjes van de os 1

Vergankelijkheid – Satipatthana Soetra (onder constructie)

Tijdens de lessen van de doorgaande groepen bespreken we de Satipatthana Soetra. De soetra gaat over het cultiveren van aandacht. In deze opname hoor je een stuk uit de soetra die je zou kunnen gebruiken als inleiding voor je meditatie. Deze gaan over aandacht voor: vergankelijkheid.

Deze teksten komen uit de Satipatthana Soetra

Vergankelijkheid

“En verder, monniken, beschouwt hij dit lichaam, zoals hij zou kijken naar een lijk dat op een knekelveld is weggeworpen en door kraaien, raven, gieren, honden, jakhalzen, of door verschillende andere soorten dieren wordt aangevreten;  zoals hij zou kijken naar een skelet met nog vlees en bloed eraan, nog samengehouden door pezen; zoals hij zou kijken naar een skelet zonder vlees, maar nog bevlekt met bloed en nog door pezen bijeengehouden; zoals hij zou kijken naar een skelet waarvan vlees en bloed verdwenen zijn, maar dat nog door pezen bijeengehouden wordt; zoals hij zou kijken naar beenderen zonder samenhang, die her en der verspreid liggen, hier een botje van een hand, daar een botje van een voet, hier een bot van een onderbeen, daar een dijbeen, hier een bekken, daar een ruggenwervel of de schedel; zoals hij zou kijken naar witte beenderen, die ongeveer de kleur hebben van schelpen; zoals hij zou kijken naar beenderen die op een hoop liggen, meer dan een jaar oud; zoals hij zou kijken naar rottende beenderen, tot stof verkruimelde beenderen, en hij bedenkt: “Dit lichaam van mij wacht hetzelfde lot, het zal net zo worden, het kan dat lot niet ontlopen.”

Bron: “De verzameling van lange leerredes”. Vertaald uit het Pali door Jan de Breet en Rob Janssen