Zen is nergens goed voor

Shōhaku Okumura is ingewijd door Kōshō Uchiyama in Antaji. In deze video legt hij uit wat de betekenis is van: “Zen is nergens goed voor.” Zazen (zen meditatie) is mediteren zonder er ook maar iets van te verwachten of van te willen verkrijgen. Want het zijn juist deze verwachtingen en verlangens die in de weg staan om je leven te leven precies zoals het nu is.

Hoe doe je dat? Kom naar de filmavond op 3 juni en ervaar het met de film Zen For Nothing”