Zen is nergens goed voor

Shōhaku Okumura is ingewijd door Kōshō Uchiyama in Antaji. In deze video legt hij uit wat de betekenis is van: “Zen is nergens goed voor.” Zazen (zen meditatie) is mediteren zonder er ook maar iets van te verwachten of van te willen verkrijgen. Want het zijn juist deze verwachtingen en verlangens die in de weg staan om je leven te leven precies zoals het nu is.

Hoe doe je dat? Kom naar de filmavond op 3 juni en ervaar het met de film Zen For Nothing”

Antaiji zenklooster in Japan

Zen als natuurlijke uitdrukking van je leven.
Antaiji is een tempel gewijd aan zen beoefening als een natuurlijke uitdrukking van het leven. Zazen (zen meditatie) en werk worden niet alleen beoefend als een onderdeel van het leven, maar alle 24 uur van je dagelijkse leven zelf moeten de manifestatie van Zen zijn.

Zen is nergens goed voor
Antaiji heeft geen speciale praktijken, meditatietechnieken, spirituele inzichten of begeleiding te bieden.

Niemand kan jouw leven leven
Dit is een plek waar je je eigen leven kunt creëren als bodhisattva-beoefening. Hoewel er van je wordt verwacht dat je hier langdurig (drie jaar of langer) blijft en in harmonie leeft met de andere beoefenaars in het klooster, ligt de verantwoordelijkheid voor je beoefening nog steeds uitsluitend bij jezelf. Er is niemand om je leven voor je te leven.

Overgave
Het belangrijkste is om de zen beoefening niet voor je eigen doeleinden te gebruiken. Het vraagt van je om je eigen ideeën op te geven en jezelf volledig in de praktijk van de weg te storten.

Hier, nu, dit
Wanneer je iets anders van het leven in Antaji verwacht dan precies het leven zoals het op dit moment is, zul je steeds weer teleurgesteld zijn. Houd jezelf en anderen niet voor de gek.

Kijk hier voor aankomende inspirerende films

Lees verder

Enmei Jukku Kannon Gyo in het nederlands

Enmei Jukku Kannon Gyo vertaling

Kanzeon Sutra

Kanzeon! Eer aan de Boeddha
Een met de Boeddha in oorzaak
Een met de Boeddha in gevolg
Een met de Boeddha, Dharma en Sangha
Eeuwig, vreugdevol, vrij en zuiver
’s Morgens eerste gedachte: Kanzeon
’s Avonds laatste gedachte: Kanzeon
Gedachte na gedachte ontstaat in de Geest
Gedachte na gedachte niets anders dan Geest

Lees verder

Soetra voor de maaltijd

De soetra voor de maaltijd wordt tijdens stilte retraites en stilte weekenden gereciteerd voor de maaltijden (m.u.v. de avondmaaltijd).

Go Man Kon

Vele werken zijn nodig geweest om dit voedsel tot ons te brengen.
Laten we kijken naar onze levenswandel en zenpraktijk,
en ons afvragen of we deze maaltijd waard zijn.
Laten we vrij en onthecht van dit voedsel genieten.
We nemen dit voedsel tot ons om ons leven te ondersteunen.
Dit voedsel is voor de Boeddha, de Dharma en de Shangha,
voor onze leraren, ouders, kinderen en alle levende wezens.
We accepteren deze maaltijd omdat we streven naar verlichting voor allen.

soetra voor de maaltijd
Lees verder

Bankei Zen – Nederlandse vertaling

Bankei – Op deze pagina tref je acht teksten van zenmeester Bankei (1622-1693). Deze teksten zijn gebruikt voor de sesshin van 29 april – 1 mei o.l.v. John de Weerdt.

Inhoudsopgave van deze blog over zenmeester Bankei

  1. Spiegel
  2. De levende Boeddha-geest
  3. Dualiteit
  4. Wanneer gedachten opkomen
  5. Op zoek naar verlichting
  6. Voorschriften
  7. Gedachten lezen
  8. Ouders
Lees verder

Bodhisattva gelofte – regel 2

Ter contemplatie bij de 2e Bodhisattva gelofte

“Het onstilbare stillen. Elk moment is doortrokken van verlangen naar iets wat er niet is. Wensen, verlangens, behoeften belemmeren het zicht op dit bestaan, want ze willen altijd iets wat er niet is. De Boeddha leerde: onrust, lijden, frustratie en teleurstelling worden veroorzaakt door verlangens. Vandaar zijn advies op te houden altijd elders te willen zijn. ‘Nirwana’ betekent zoveel als ‘uitgeblust’. Nirwana is tevredenheid met de werkelijkheid als deze is. Nirwana betekent niet de vernietiging van hartstocht, maar het beëindigen van de illusies die op basis van hartstocht gewekt worden.” (Tydeman, Het temmen van de os, 2011, p. 91)

Ter contemplatie bij de 3e Bodhisattva gelofte

“Zen is niets anders dan de wil overeen te stemmen met de werkelijkheid. < > Zen is in overeenstemming met al het geluk alle vreugde, alle schoonheid, alle extase, alle genot van de werkelijkheid. Maar zen is ook in overeenstemming met alle onvolmaaktheid, alle tekortkomingen, elke vernietiging. < > Er is niets wat geen toegangspoort is tot zen.“
(Tydeman, Het temmen van de os, 2011, p 81,83)

piekeren

Piekeren

Piekeren is af te leren

Piekeren, wie het niet doet mag zijn of haar hand opsteken. Met andere woorden, iedereen piekert wel eens in meer of mindere mate.

Sterker nog, je kunt er behoorlijk last van hebben. Piekeren: gedachten die alsmaar rondom een gebeurtenis, een persoon of wat dan ook rondtollen, zonder dat het ergens toe leidt. Je blijft steeds maar in hetzelfde kringetje van doorgaans negatieve gedachten ronddraaien, met vaak een rotgevoel als gevolg.

Met al die pieker gedachten roep je gevoelens op met de bijbehorende emoties zoals frustratie. Eindeloos malen over je werk, over je relatie, over een gebeurtenis van vandaag of over een klus die je nog moet doen. Je kunt er behoorlijk van uit je slaap gehouden worden. Piekeren is niet goed voor je gezondheid, zoveel is wel duidelijk.

Lees verder
adem lichaam geest

Themabijeenkomst ‘De adem, het lichaam en de geest’

Adem, lichaam, geest – Een bijeenkomst waarin Claartje Sadée (yogadocente en zen-beoefenaar) vertelt hoe – in de yogafilosofie – de adem wordt beschouwd in relatie tot het lichaam en de geest. Ze kijkt naar de verbanden met het zenboeddhisme. En de mogelijke betekenis van de adem in de zen-beoefening.

In boeddhistische teksten wordt niet veel geschreven over de adem. Ook in het edele achtvoudige pad komt de adem niet voor. De betekenis van de adem beperkt zich in feite tot ‘het tellen van de adem’ als manier om de aandacht te richten. Anders is dat in de yogafilosofie en de yogabeoefening. Daar wordt de adem gezien als verbindende schakel tussen lichaam en geest en is de adem één van de acht treden (in het achtvoudig pad van Patanjali) om te komen tot samadhi (eenwording). Hebben we daar wat aan voor onze eigen zen-beoefening?

Programma

We beginnen met 1x zazen en kinhin en sluiten af met 1x zazen. Behalve de inleiding doen we een aantal (eenvoudige) ademoefeningen om de adem te ervaren in het lichaam. Ook wordt je uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen over de rol van de adem in je eigen zen-beoefening.

14:00 – 14:30 welkom + meditatie (20 minuten) door John de Weerdt
14:30 – 15:40 les, oefeningen, uitwisseling door Claartje Sadée
15:40 – 16:00 meditatie (20 minuten) door John de Weerdt

Lees verder