Genjo Koan

Genjo Koan – videos in het Nederlands

Uitleg over de Genjo Koan van zenmeester Dogen (1200-1253) ter inspiratie voor jouw meditatie. De tekst is onderverdeeld in 13 blokken en voor ieder blok een video.

Genjo koan tekstblok 1/ Video 1: 4 perspectieven

 1. Wanneer alle dingen [worden gezien volgens] de boeddha-dharma, dan is er begoocheling en verlichting, er is beoefening, er is geboorte en dood, er zijn gewone levende wezens en boeddha’s.
 2. Wanneer de tienduizend dingen [worden gezien als] zonder zelf, is er geen begoocheling en geen verlichting, dan zijn er geen boeddha’s en geen gewone levende wezens, dan is er geen ontstaan en vergaan.
 3. Omdat de boeddhaweg oorspronkelijk aan overvloed en tekort voorbijgaat, is er ontstaan en vergaan, begoocheling en verlichting, gewone levende wezens en boeddha’s.
 4. En toch is het nu eenmaal zo dat bloemen afvallen al zijn we nog zo aan ze gehecht, en dat onkruid bloeit al hebben we daar nog zo’n hekel aan.

Vertaling: André van der Braak

Tekstblok 2/ Video 2: Overgave aan iets anders..

 1. Het beoefenen-realiseren [shushō] van de tienduizend dingen vanuit ons eigen zelf is begoocheling;
 2. wanneer de tienduizend dingen naar voren komen en ons spontaan beoefenen-realiseren, dan is dat verlichting.
 3. Boeddha’s zijn zij die begoocheling groots verlichten;
 4. gewone levende wezens zijn zij die groots begoocheld zijn te midden van verlichting.
 5. Verder heb je mensen die verlichting bovenop verlichting verkrijgen,
 6. en mensen die in hun begoocheling nog verder begoocheld raken.
 7. Wanneer boeddha’s echt boeddha’s zijn, hoeven ze zich daar niet bewust van te zijn.
 8. En toch zijn ze gerealiseerde boeddha’s en gaan ze voort dit boeddhaschap te realiseren.

Vertaling: André van der Braak

Tekstblok 3 / video 3

13. Wanneer we vormen zien of geluiden horen met de volle inzet van lichaam- geest, nemen we ze op intieme wijze in ons op;
14. toch is het niet zoals een weerspiegeling in een spiegel of de maan in het wateroppervlak.
15. Wanneer één kant verhelderd wordt, blijft de andere kant in het donker.

Vertaling: André van der Braak


Tekstblok 4 / video 4

14. De boeddhaweg leren is over jezelf leren.
15. Over jezelf leren is jezelf vergeten.
16. Jezelf vergeten is gerealiseerd/bevestigd [shō] worden door de tienduizend dingen.
17. Gerealiseerd/bevestigd worden door de tienduizend dingen is het lichaam-en-geest van het zelf en van anderen laten wegvallen [shinjin- datsuraku].
18. Alle sporen van verlichting komen dan tot rust; maak je steeds weer los van het tevreden rusten in zulke sporen.

Vertaling: André van der Braak

stilte weekend

Ming Zen Centrum is lid van de Boeddhistische Unie Nederland

Stichting Ming Zen Centrum is lid van de Boeddhistische Unie.