Begeleiding

John is leerling van Willem Scheepers Sensei (Zentrum Utrecht) en staat daardoor in de White Plum lineage van Maezumi Roshi.

Verder neemt hij deel aan het Zen Intensieve Traject in Zentrum in Utrecht. Sinds 2014 geeft John zen les bij Zentrum in Utrecht en sinds kort ook bij Ming Zen Centrum.

Wat deelnemers zeggen over John

..zo helder, simpel, met humor ook en met een consistente, zuivere boodschap.”

.,.bijzonder veel geleerd en genoten van jouw mooie manier van overdragen

Bedankt voor de inspirerende lessen.

Jukai-ceremonie
John ontving de boeddhistische voorschriften tijdens de Jukai-ceremonie van Zenmeester Willem Scheepers (leidinggevende bij Zentrum in Utrecht)

Shukke Tokudo ceremonie
John is ingewijd tot zenmonnik door Nico Tydeman Sensei tijdens de Shukke Tokudo ceremonie. ‘Shukke’ betekent ‘ceremonie’ en ‘tokudo’ betekent ‘het huis verlaten’. Het is een inwijding in de thuisloosheid. Het thuisloze betreft de geest, die zich oefent in een bevrijdende kijk op de werkelijkheid zoals die zich aandient.

Koan-studie
John doet koan-studie bij zijn leraar Willem Scheepers.

Ervaring met lesgeven
John geeft sinds 2014 les bij Zentrum in Utrecht (o.a. de volgende lessen)

  • Zen introductielessen
  • Doorgaande lessen
  • Plaatjes van de os
  • Zen en omgaan met chronische ziekte en pijn

Zijn aanpak is praktisch en concreet. Humor is een belangrijk ingrediënt voor hem.

Zelfmanagement
John heeft al 35 jaar reuma en geeft sinds 2008 als vrijwilliger zelfmanagement trainingen vanuit het Reuma fonds. Hij zat ook in de stuur groep Reuma Uitgedaagd! van het Reumafonds. Hij heeft daardoor veel kennis opgebouwd van de problemen waar mensen met een chronische ziekte of pijn mee te maken hebben.

Professionele achtergrond
John (1960) studeerde business administratie (marketing) aan de Universiteit van Western Sydney in Australië. Hij heeft internationale managementervaring bij verschillende internationale ondernemingen (o.a. Procter & Gamble) en in verschillende markten (o.a. Australië, China).

Bestuurlijke ervaring
John heeft in het verleden de volgende bestuursfuncties vervult:

  • Erelid Stichting China Netwerk Guanxi
  • (oud) Lid van de stuurgroep Reuma Uitgedaagd! van het Reumafonds
  • (oud) Bestuurslid Reumabond
  • (mede) oprichter, penningmeester en (co) voorzitter van Stichting China Netwerk Guanxi
Contact