Workshop: zowel interessant als inspirerend

Ik heb uitgekeken naar de workshop zen en taoïsme, verzorgd door Willem Scheepers, in de zendo van John. Die middag was zowel interessant als inspirerend en zeker ook leuk! Willem gaf ons een inkijkje in de tao in relatie tot zen. Dit in een groep mensen die elkaar voor een groot deel niet kende, maar wel een zelfde interesse deelden. Als zazen beoefenaar, heb ik weer een beetje meer bagage gekregen en en mooie middag gehad!

Mijn beoordeling (maximaal 5 sterren)