Leven vanuit eenheid

Hieronder tref je een video en de gedeelte uit het beroemde gedicht van Zenmeester Sosan “Vertrouwen in de Geest”.

De weg is volmaakt als
onmetelijke ruimte,
waarbinnen niets ontbreekt en
niets overbodig is.

Werkelijk, omdat wij steeds
weer het een aanvaarden en het ander
afwijzen, zien wij de ware aard
van de dingen niet.

Leef noch verstrikt in uiterlijke zaken,
noch met een innerlijk gevoel van leegte.

Wees gelijkmoedig binnen de eenheid
van alle dingen, en zulke onjuiste denkbeelden
verdwijnen vanzelf.

Als je probeert activiteit tot rust
te brengen om tot passiviteit te komen,
zal juist je poging daartoe je
met activiteit vervullen.

Zolang je of tot het een of tot het ander overhelt,
zul je nooit eenheid kennen.