Enmei Jukku Kannon Gyo in het nederlands

Enmei Jukku Kannon Gyo vertaling

Kanzeon Sutra

Kanzeon! Eer aan de Boeddha
Een met de Boeddha in oorzaak
Een met de Boeddha in gevolg
Een met de Boeddha, Dharma en Sangha
Eeuwig, vreugdevol, vrij en zuiver
’s Morgens eerste gedachte: Kanzeon
’s Avonds laatste gedachte: Kanzeon
Gedachte na gedachte ontstaat in de Geest
Gedachte na gedachte niets anders dan Geest

KAN ZE ON NA MU BUTSU
YO BUTSU U IN
YO BUTSU U EN
BU PO SO EN
JO RAKU GA JO
CHO NEN KAN ZE ON
BO NEN KAN ZE ON
NEN NEN JU SHIN KI
NEN NEN FU RI SHIN

boddhisattva gelofte
506

Ming Zen Centrum is lid van de Boeddhistische Unie Nederland


Ming Zen Centrum is lid van de Boeddhistische Unie Nederland