Algemene Voorwaarden Stichting Ming Zen Centrum

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting Ming Zen Centrum aangeboden cursussen, workshops, retraites of andere activiteiten.

Door inschrijving word je als deelnemer verondersteld kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Aanmelding en betaling.

Deelname aan cursussen en begeleidingsactiviteiten gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid.

Aanmelding gebeurt middels het invullen van het inschrijfformulier op onze site.

Toelating tot de cursus of activiteit gebeurt in volgorde van aanmelding.

Met de aanmelding verplicht je je tot betaling van de bijdrage aan de activiteit.

De verschuldigde bijdrage dient voor aanvang van de activiteit aan Stichting Ming Zen Centrum voldaan te zijn.

Het doorgaan van aangekondigde activiteiten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per activiteit, naar inzicht en beoordeling van Stichting Ming Zen Centrum.

Als de activiteit niet doorgaat, ontvang je uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum bericht.

Het reeds betaalde bedrag wordt dan zo spoedig mogelijk teruggestort.

In gevallen van overmacht zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. kunnen aanvangstijd of datum wijzigen of kan er vervanging plaatsvinden door een deskundige vervanger.

Annuleringsvoorwaarden.

Tot twee weken voor aanvangsdatum is het mogelijk gratis schriftelijk te annuleren. Reeds overgemaakte gelden worden dan teruggestort.

Bij annulering binnen twee weken en uiterlijk tot één week voor aanvangsdatum is €30,- administratie- en annuleringskosten verschuldigd.

Bij annulering binnen één week voor aanvangsdatum is het hele bedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

Deelnemers/zijn verantwoordelijk voor zichzelf en hun daden en handelingen tijdens de activiteiten en het verblijf in de aangeboden accommodaties.

Stichting Ming Zen Centrum