Algemene voorwaarden – Verhuur

 1. Op de verhuur van ruimtes van het Ming Zen Centrum zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Door de bevestiging van de boeking ontstaat een betalingsverplichting van het volledige bedrag zoals vermeld op de huurbevestiging en/of factuur.
 3. De betaling dient vooraf op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
 4. Indien de boeking wordt geannuleerd binnen 4 tot 6 weken voor aanvang wordt 30% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 2 weken en 4 weken voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.
 5. Indien er een serie dagdelen is geboekt geldt de eerste dag van die serie als peildatum voor punt 3.
 6. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per brief of email. Indien in de huurbevestiging andere afspraken over annulering zijn opgenomen vervalt dit punt.
 7. Ming Zen Centrum behoudt zich het recht voor personen die de normale gang van zaken verstoren te verwijderen zonder restitutie van het betaalde bedrag.
 8. De gehuurde ruimte(s) dient opgeruimd, schoon en in de originele staat achtergelaten te worden. Indien dit niet gebeurt, worden er achteraf extra kosten in rekening gebracht.
 9. Na gebruik van de keuken en receptie dient de zaak opgeruimd en schoon achtergelaten te worden. Indien dit niet gebeurt, worden er achteraf extra kosten in rekening gebracht.
 10. Mocht er schade zijn opgetreden aan het pand, de ruimtes of de eigendommen van Ming Zen Centrum dan wordt dit vergoed door de huurder.
 11. Ming Zen Centrum is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van de eigendommen van uw deelnemers.
 12. Door het boeken van onze ruimte gaat u akkoord met deze voorwaarden.