Wat is jouw werkelijkheid?

Gelukkig zijn.

Wat is geluk? Wat is gelukkig zijn? Wat is je gelukkig voelen? Net als je denkt dat je het geluk hebt gevonden is het alweer verdwenen. Het alsmaar blijven zoeken naar geluk en gelukmakende, externe, zaken geeft vreemd en tegenstrijdig genoeg niet altijd het geluksgevoel. Juist als je daar niet mee bezig bent en je er (on)bewust, vanuit jezelf, ervoor kiest om open, zonder oordeel en ervaring, vanuit liefde i.p.v. bv angst naar iets, iemand of een situatie te kijken kan dat veel teweegbrengen. Je bent dan ‘ jezelf’ , wat dat ‘ jezelf’ ook is. Die energie is voelbaar bij jezelf en bij anderen, en er stroomt daardoor, schijnbaar, positiviteit heen en weer. Verwacht echter niet teveel, want dan is het weer weg ;-). Het zit uiteindelijk allemaal in jezelf. In een van de eerdere zazen meditaties is “de roos” ter sprake gekomen. De kunst van het naar de roos kijken, gewoon omdat de roos een roos is. Niet meer of minder roos, niet witter of roder. Niet langer of korter, niet dikker of dunner, niet meer of minder doornen. Niet een roos van liefde, niet een herinnering aan een overleden dierbare of andere gekoppelde ervaringen. De roos is een roos, gewoon omdat de roos een roos is. Hoe moeilijk kan dat zijn? In de gezongen ‘hart sutra’ (Hannya Shin Gyo) komt dit ook naar voren…

Een mooie beschrijving van het geluk binnen jezelf kunnen zien, het vertrouwen dat je mag en kan hebben, dat er als vanzelf zaken stromen zomaar van buiten (universum) kwam ik tegen in het boek “De Fontein, vind je plek” van Els van Steijn. Het boek zette mij aan met vertrouwen open te staan en beter te accepteren wat is. Met dank voor de toestemming van Els de openingsparagraaf 1.1 te mogen citeren, die luidt als volgt:

“Een jongen van negen jaar vraagt aan zijn vader: ‘Wat moet ik doen om gelukkig te zijn?’. Zijn vader zegt: ‘Kom, pak je rugzak en de ezel. We gaan vier dagen op reis.’

Op dag één zit de zoon met zijn rugzak op de ezel. De vader loopt naast hen met zijn eigen rugzak op zijn rug. De mensen die hen voorbij zien komen, zeggen tegen elkaar: ‘Wat heeft die zoon een gebrek aan respect voor zijn vader. Zo klein is hij niet meer en hij gaat op de ezel zitten, terwijl zijn vader de jongste niet meer is; belachelijk.’

Op dag twee zit de vader met rugzak op de ezel en de zoon loopt er rustig naast. Wederom wordt over hen gesproken. ‘Wat een ontaarde vader, hij vindt zijn comfort en gerief belangrijker dan dat van zijn zoon. Bovendien is de vader nog niet zo oud en het zoontje is nog maar een klein ventje.’

Op dag drie gaan zowel de vader als zoon met bepakking op de ezel zitten. ‘Wat een egoïsten en dierenbeulen! Hoe kunnen ze dat doen? Dat zouden wij nooit doen.’

Op dag vier lopen zowel de vader als de zoon met hun bagage naast de ezel. En weer praten de mensen over hen: ‘Die twee snappen de essentie van een ezel niet. Wat een stelletje idioten dat ze geen gebruik maken van de ezel.’

Bij thuiskomst vraagt de vader aan zijn zoon: ‘Heb je een antwoord op je vraag gekregen?’. De zoon knikt.

Om geluk en tevredenheid te ervaren is het zinvol dat je zelf betekenis geeft aan een situatie, ongeacht wat de ander daarvan zal vinden en natuurlijk binnen de grenzen van de wet en de redelijkheid. Iedereen heeft immers wel ergens een mening over, net zoals jij en ik dat hebben. Vaak is dat zonder dat we de achtergronden kennen of überhaupt de situatie begrijpen. In je oordeel wijs je anderen af en voel je je soms ook beter.

Je geeft betekenis aan je leven door zoveel mogelijk te handelen volgens waarden en normen die voor jou belangrijk zijn. Je voelt je prettig en energiek als jij en jouw omgeving voldoen aan die waarden. Anderzijds verlies je energie op het moment dat je omgeving onvoldoende aansluit bij wat jij nodig hebt en belangrijk vindt in je leven. Door te leven volgens je eigen waarden voorkom je dat je een stuiterbal wordt, die overal en nergens door iedereen en alles heen wordt geslingerd. Je hebt immers een kompas waarop je kunt varen. Het geeft je richting, ongeacht hoe je omgeving je gevraagd of ongevraagd adviseert. Dat zorgt voor houvast en rust.

Toch blijkt dat leven volgens voor jou belangrijke normen en waarden niet altijd genoeg is om je tevreden te voelen. Mogelijk ervaar je een leegte in jezelf en blijf je onvervuld en onverzadigbaar, ook al ben je volgens de geldende standaard behoorlijk tot heel succesvol. Soms kun je bepaalde crisissen in je leven onvoldoende begrijpen door uitsluitend de feiten te analyseren. Je voelt dat er iets ongrijpbaars is, maar je hebt geen idee wat, waar en waarom. Er lijkt een onzichtbare onderstroom te bestaan, die van wezenlijke invloed is op je handelen, je functioneren en je welzijn in zowel je privé-leven als in de maatschappij.”

Pierre
Mijzelf


(Bron: Els van Steijn, het boek “De fontein, vind je plek”, eerste paragraaf 1.1)