Gedicht van Mumon (Zen master Wumen Huikai)

De bloemen in de lente – de maan in de herfst,
’s zomers de koele bries – ’s winters de sneeuw!
Als nutteloze dingen de geest niet vertroebelen,
is dit het gelukkigste jaargetij van de mens!

Chinese Zen master Wumen Huikai (1183–1260)
(Japanese: Mumon Ekai)