zenmonnik

Een monnik vroeg aan een zenmeester..

Een monnik vroeg men een zenmeester: ”hoe kijkt u nou terug op uw leven’.

Zijn antwoord: “de ene fout na de andere”

“Dat lijkt me niet erg bijzonder”, zei de monnik, “dat doe ik ook”.

“Dat mag zo zijn” zei de meester, “maar de meeste mensen maken altijd dezelfde fout.”

De penseeltekening hierboven is van de hand van zenmonnik Sengai (1750 en 1837)