Zen wijsheden ter inspiratie

Binnenkort

wijshedenHier tref je wijsheden, citaten en spreuken ter inspiratie van jouw praktijk.

√ Ik ben er van overtuigd dat je geluk kunt bereiken door de geest te oefenen.
Daila Lama

√ Het gaat er nu eenmaal niet om,dat iets anders gezien wordt,maar dat men anders ziet.
Jung

√ De beste manier om de volkomen kalmte te vinden is geen idee over dingen erop na te houden.
S. Suzuki.

√  Probeer niet je geest tot stilstand te brengen, maar laat alles zoals het is.
S. Suzuki.

√ Zolang je niet de innerlijke discipline hebt die zorgt voor een kalme geest zal je nooit het gevoel van vreugde en geluk geven waarnaar je op zoek bent.
Daila Lama

√  Zen gaat over een actief leven, een betrokken leven.
Charlotte Joko Beck.

√  We moeten waarderen wat we doen. Er is geen voorbereiding tot iets anders.
S. Suzuki.

√  Zodra we onze geest forceren iets te doen, zijn we precies weer terug in het dualisme waar we uit proberen te komen.
Charlotte Joko Beck.

√ Gemoedsrust of een kalme geestestoestand is geworteld in genegenheid en mededogen.
Daila Lama

√  (Zen)beoefening is heel eenvoudig.
Charlotte Joko Beck.

√  De geest wordt rustiger omdat we hem waarnemen in plaats van ons erin te verliezen.
Charlotte Joko Beck.

√ De wijzen zorgen er voor dat ze onthecht zijn, want uit gehechtheid komt angst voort.
Daila Lama

√  We kunnen niet iets liefhebben dat we nodig hebben.
Charlotte Joko Beck.

√ Je kunt tegelijk sterk en meedogend zijn.
Daila Lama

√  Het is niet belangrijk dat we verstoord zijn; belangrijk is het vermogen het verstoord zijn waar te nemen.
Charlotte Joko Beck.

√ Ik geloof dat de werkelijke zin van ons leven het zoeken van geluk is.
Daila Lama

√  Wat valt er te bereiken? Het is er altijd al.
Charlotte Joko Beck.

√ Wanneer je een kalme geest hebt is het mogelijk een gelukkig en vreugdevol leven te leiden, zelfs als je verschillende uiterlijke voorzieningen mist die je normaal gesproken als noodzakelijk voor geluk beschouwt.
Daila Lama

√ Als je een groot gevoel van tevredenheid in je hebt, maakt het niet uit of je het voorwerp in bezit krijgt of niet; je blijft hoe dan ook tevreden.
Daila Lama

√ Er is in principe een staat die vrij is van vertroebelende emoties.
Daila Lama

√ De aard van de geest is louter helderheid en bewustzijn.
Daila Lama

√ Onze essentiële aard kent geen vertroebelende emoties.
Daila Lama

√ Gewaarzijn als toevlucht in tijden van verwarrende verhalen, beelden en emoties.
(Willem Scheepers uit “Zitten als een berg, stromen als een rivier”)

√ ’Het is wat het is’…. is geen eindpunt, maar juist een uitgangspunt, een startpunt. Om eerst eens goed te kijken hoe het zit en helderheid te creëren. Een poging tot realisme dus.
(Willem Scheepers uit “Zitten als een berg, stromen als een rivier”)

√ ..de beoefening van gewaarzijn: wat wil zeggen dat je durft te zien wat er speelt en dat ‘het is wat het is’
(Willem Scheepers uit “Zitten als een berg, stromen als een rivier”)

√ Wat uiteindelijk belangrijk is, is dit moment waarin je nu bent, dat je niet vast kan houden, niet stop kan zetten, dat telkens als volkomen nieuw verschijnt, dat steeds aanwezig is voor de eerste keer en tegelijkertijd voor de laatste keer.
Nico Tydeman (Zitten, de praktijk van zen)

√ Onthechting zit allereerst in het feit dat ik mijn gewone leven gewoon kan leven, zonder pretenties, zonder onvrede, zonder mij er op te beroemen, dat ik al mijn energie aan mijn werk kan geven ook wanneer ik er maar weinig resultaat van zie, als mijn taak maar weinig eervol is, of voor anderen verborgen blijft.
Nico Tydeman (Zitten, de praktijk van zen)